Over (Yumurtalık) Kanseri


Over (Yumurtalık) ve Tüp ve Periton (Karın Zarı) Kanseri

Over (Yumurtalık) Kanseri, rahmin iki yanında yer alan iki yuvarlak organdır. Yumurta dediğimiz germ hücrelerini içerir. Buradan hormonlar salınır. Bu hormonlar, kadın vücut şeklinin gelişimini, saçı memenin gelişimini ve adet siklularını düzenlerler.

Tüp Kanseri


Yumurtalıkların yanında yumurtalıkları rahime bağlayan içinde ince uzun kanalı olan karın zarı katlantısından başlayan hastalıklardır

Periton (Karın Zarı) Kanseri


Kalça çanağının içini ve içindeki rahmi, idrar torbasını, barsağı ve yumurtalıkları ve tüpleri saran zara Periton (Karın Zarı) denilir. Karın içi sıvısı dediğimiz periton sıvısı çok az miktardadır ve bu organların üzerini sarar. Karın Zarının Kanseri çoğu kez yumurtalık ya da tüplerin kanseri olarak düşünülür ve tedavi edilmeye çalışılır

Amerikan Kanser Organizasyonu da bu 3 alt tipteki kanseri Yumurtalık ve Tüp Kanserlerini Karın Zarı Kanseri Başlığı altında toplamaktadır

Yumurtalık- Tüpler ve Karın Zarı Kanserleri Nelerdir?


1 - Epitelyal Over Kanseri: yumurtalık- tüp –periton kanserlerinin %85-90’ıdır. Seröz Tipte, Müsinöz (PMP olabilir), Clear Cell Carcinoma ve Mikst tipte olabilir
2 - Germ Hücreli Over Kanseri: Yumurtadan başlayan İmmatur Teratom ya da Endodermal Sinüs Tümörü ‘dür.
3 - Seks Kord Hüceli Tümörleri: Granülosa Hücreli Tümör de denilebilir. Östrojen ya da Projesteron salgılayabilir. Sertoli Hücreleri ya da Steroid Hücreli Tümörleri olabilir
4 - Tüp (Periton) Kanserleri: Bunların çoğu Seröz Papiller Kanserlerdir.

Yumurtalık-Tüpler ve Karın Zarı Kanseri Neden Gelişir?


1 - Aile öyküsü olanlarda
2 -%10-%15 BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu olanlarda
3 - BRCA1 mutasyonu olanlarda %40, BRCA2 mutasyonu olanlarda %10-20 yumurtalık over ve tüpler ve karın zarı kanseri gelişebilir
4 - Lynch Sendromu olanlarda
5 - Peutz Jeghers Sendromu
6 - Nevoid Bazal Hücreli Karsinomu olanlarda
7 - Li-Fraumeni Sendromu ve Atksia Telenjiektazisi olanlarda
8 - Yaş ile Over-Tüp ve Periton Kanseri riski artar
9 - Kilolu olanlarda
10 - Endometriozisi olanlarda
11 - Beyaz ırktan kadınlarda
12 - Erken adetleri başlayan ve geç menapoza giren kadınlarda

Yumurtalık-Tüpler ve Karın Zarı Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?


1 - Karın muayenesi
2 - Transvajinal Ultrason
3 - Kan testleri- CA125 ve CEA
4 - Bilgisayarlı Tomografi
5 - PET-CT
6 - Asit oluşmuşsa parasentez sıvısının patolojik incelemesi

Yumurtalık-Tüpler ve Karın Zarı Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?


1 - Ameliyat
2 - Kemoterapi
3 - Hedefe yönelik Tedavi
4 - Kanser tekrar gelmesin diye kullanılacak ilaçlar:
5 - Hormon Tedavisi
6 - Sıcak Kemoterapi
7 - Radyoterapi

Bunlar;
1 - Ameliyat: standart cerrahidir. Periton Cerrahları bu hastalığın Peritondan başladığını sayarak periton cerrahisi olarak ameliyatı yaparlar
2 - Kemoterapi: Taksan ve Platin bazlı rejimler uygulanır
3 - Hedefe Yönelik Tedavi:

a - BRCA mutasyonu olmayanlarda PARP inhibitörleri denenebilir
b - Anti-Anjiogenez Faktörü: Bevacizumab gibi faktörler de eklenebilir.
4 - Kanser tekrar gelmesin diye kullanılacak ilaçlar: Nirapirib, Olaparib, Ruc Parib ve PARP inhibitörleridir.Ağızdan alınır ama BRCA mutasyou olmamalıdır
5 - Hormon Tedavisi: Kanser tekrar gelmesin diye: Tamoksifen, Letrozol, Arimidex ve Aromasin ağızdan alınarak kullanılabilir
6 - Sıcak Kemoterapi ve PIPAK: Seröz papiller Kanserlerde epitelyal Over- tüp ve Periton Kanserlerinde etkinliği kanıtlanmış, Sigorta Şirketlerince ödeme güçlüğü yaşanabilen Avrupa-Amerika ve Japonya’da ve ülkemizde uygulanan tedavidir
7 - Radyoterapi: Kemoterapi sonrası küçük bir alanda nüks var ise kullanılabilir