Mide Kanseri


Mide Kanseri Nedir

Mideyi döşeyen hücrelerin anormal kontrolsüz büyümesidir.

Mide yiyeceklerin sindirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Alınan gıdalar, yemek borusundan mideye geçer ve burada karıştırılarak sindirimi sağlanır.

Mide Kanseri Tipleri Nelerdir?


1 - Mide Kanseri: En sık görülen tipi budur. Mideyi döşeyen epitelden başlar ve Midenin herhnagi bir yerinden başlayabilir. Mide Kanserinin bir özelliği de karın içine yumurtalıklara ve lenf nodlarına Karaciğerden, Akciğerden kemikten ve Beyinden önce gidebilir.
2 - Mide Lenfoması
3 - Mide Sarkoması
4 - Midenin Nöroendokrin Tümörü vardır

Mide Kanseri neden gelişir?


1 - Yaş en önemli faktördür
2 - Erkeklerde kadınlara göre iki kat daha sıktır
3 - Bakteri varlığı: H.Pylori dediğimiz midede ülsere yol açan bakterinin varlığı
4 - Ailede Herediter Diffüz Gastrik Kanser öyküsü var ise, Ailesel kolonda polipleri var ise,
5 - Asya orjinlilerde
6 - Tuzdan zengin beslenilenlerde
7 - Önceki cerrahi, Pernisiyöz Anemi, Aklorhidri varlığı
8 - Özellikle mesleğe bağlı duman ve vernik ve cila gibi kimyasallara maruz kalma
9 - Sigara ve Alkol
10 - Kilo

Mide Kanseri gelişimi için risk faktörleridir

Mide Kanserinin Belirtileri


1 - Yemek yedikten sonra Hazmedememe
2 - Yemek yiyememe
3 - Karın ağrısı
4 - Diyare- kabızlık
5 - İştah Kaybı
6 - Yediği yemeklerin ağızdan geri gelmesi
7 - Zayıflama
8 - Halsizlik
9 - Kusma
10 - Açıklanamayan kilo kaybı

Mide Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?


1 - Endoksopi ile Gastroskopi yapılması
2 - Gastroskopi ile alınan Biyopsinin patolojik incelemesi
3 - Tümör belirteçlerinin çalışılması (PDL-1) ve MSI Mikrosatellit Instabilitesi
4 - Endo US
5 - PET-CT
6 - Laparoskopi

Mide Kanseri Evrelemesi


Lenf nodları tutulumu ile Hastalık Evre I dahi olabilir.
Japon Sınıflaması: Midenin Lenf nodu tutulumuna göre sınıflandırılır ve erken evre kanser öncesi dahi Mide Kanseri olarak sınıflandırılır.Ameliyatı Japon sistemi ile sınıflandırılır.
D0 lenf nodu yok
D1 Lenf nodu mideye yakın olanlar
D2 Damar çevresindeki ve daha uzaktaki lenf nodları

Mide Kanseri Tedavisi


Mide Kanseri tedavisinde
1 - Diagnostik Laparoskopi- serbest kanser hücresi görülürse ya da tamamen cerrahi yapılamıyacaksa Sıcak Kemoterapi ya da PIPAK ve Intraperitoneal kemoterapi ile Sistemik Kemoterapi uygulanır
2 - Tamamen Ameliyat yapılıp temizlenebilirse ameliyat tamamlanır ve Sıcak Kemoterapi eklenebilir.
3 - Sonrasında Patoloji Sonucuna göre Karın içine ve Sisteme ilaç uygulanılır
4 - Sıcak Kemoterapi ve PIPAK: Mide Kanseri, midenin dışına çıkmış ve karın boşluğuna yayılmışsa etkinliği kanıtlanmış, Sıcak Kemoterapi ve PİPAK önerilir. Peritoneal tedavilerden; Sıcak Kemoterapi, PİPAK ve intraperitoneal port kemoterapileri Sigorta Şirketlerince ödeme güçlüğü yaşanabilen Avrupa-Amerika ve Japonya’da ve ülkemizde uygulanan tedavidir
5 - Radyoterapi: Hastalık Mide başlangıcında ve mideden etraf dokulara yayılmış ve lenf nodları tutulmuşsa ameliyat öncesi ve ameliyatdan sonra da Kemoterapi sonrası küçük bir alanda nüks var ise kullanılabilir